איסוף וסילוק פסולת בניין – פינוי פסולת בניין

איסוף וסילוק פסולת בניין – פינוי פסולת בניין

איסוף וסילוק פסולת בניין – החברה מציעה לקהל לקוחותיה, במיוחד לאלה שמייצרים פסולת בנין, שירותי פינוי וסילוק פסולת בנין. השירות מתאים למבצעי שיפוצים למיניהן אשר מייצרים פסולת בנין (אבנים, מרצפות, שברי קירות, לוחות גבס, דלתות ישנות, צנרת ישנה וכד').

איסוף וסילוק פסולת בניין בתדירויות ובמועדים בהתאם לצרכי הלקוחות

החברה מציבה מכולות ייעודיות פתוחות לצורך זה ומפנה את הפסולת בתדירויות ובמועדים בהתאם לצרכי הלקוחות. הפסולת מסולקת לאתר מורשה לפסולת זו ואף ממנה מתבצעת במתקני הקליטה תהליך של מיון והפרדה בין פסולת הניתנת למיחזור לבין כזו שעוברת להטמנה.

שירותים נוספים


Scroll to Top