טיאוט רחובות

טיאוט רחובות

טיאוט רחובות וחניונים מרוצפים או מרובדים באספלט

טיאוט רחובות – לרשות החברה רכבי טיאוט רחובות חדישים אשר באמצעותם יכולה להציע לקהל הלקוחות המעוניין בכך, טיאוט רחובות וחניונים מרוצפים או מרובדים באספלט. ניתן לשלב באמצעות הכלים המכניים גם טיאוט וניקיון מדרכות הצמודות לרחובות.
הפסולת הנאספת מסולקת למתקן קליטה המיועד לכך.

שירותים נוספים


Scroll to Top