איסוף פסולת גזם וגרוטאות

איסוף פסולת גזם וגרוטאות

איסוף פסולת גזם וגרוטאות – אחד השירותים הבולטים הניתנים ע"י החברה הינו: איסוף, סילוק, פינוי, שינוע וטיפול בפסולת גושית. בעיקר הכוונה לפסולת גזם ולגרוטאות למיניהן אותן הלקוח זורק ומעוניין ל"היפטר" מהן (כגון: רהיטים ישנים, כלי חשמל בעלי נפח גבוה וכדומה).

סילוק פסולת באמצעות מכולות פתוחות

סילוק פסולת זו יכולה להתבצע ממשטחי הקרקע/המדרכה שליד בית הלקוח או באמצעות מכולות פתוחות בעלות נפח שונה (בהתאם לכמות הפסולת).

ככלל מתבצע שירות זה באמצעות משאיות עם מנופים. אם הפסולת נערמת ישירות לתוך המכולה מתבצע הפינוי באמצעות משאיות רמ-סע אשר מסיעות את המכולה לאתר הקליטה ומשיבות אותה לקליטה נוספת של פסולת.

מיותר לציין כי השירות כולל איסוף הפסולת מהשטח שמסביב למכולה (אם זו גלשה מעבר למכולה) והותרת השטח נקי לחלוטין.
גם פסולת זו עוברת במתקן הקליטה תהליך של מיון והפרדה לחומרים ברי מיחזור.

חזרה לעמוד הבית

שירותים נוספים


Scroll to Top