איסוף, פינוי וסילוק פסולת קונבנציונלית

איסוף, פינוי וסילוק פסולת קונבנציונלית

איסוף, פינוי וסילוק פסולת קונבנציונלית החברה עוסקת במתן שירותי איסוף, פינוי וסילוק פסולת לסוגיה השונים. השירותים ניתנים באמצעות משאיות ייעודיות המותאמות לסוגי הפסולת, למאפייני סביבת השירות ולפי דרישת הלקוחות. השירות יכול להינתן בתדירויות הנדרשות ובאמצעים, שיבטיחו שירות אופטימלי.

איסוף, מיון וטיפול באשפה ובפסולת.

(כח אדם מיומן, כלי רכב חדישים המצויידים בציוד נלווה מתאים, כלי אצירה תואמים לדרישות). נהגי החברה מצוידים במכשירי קשר ליצירת קשר בזמן אמת, בין הנהלת החברה ללקוחות, ובין הלקוחות לאזור מתן השירות.

על כל לקוח ועל כל אזור שירות, מופקד מנהל עבודה מקצועי, המפקח מקרוב על רמת השירותים, מציע פתרונות ככל שנדרש ומהווה כתובת ללקוחות שבתחומי אחריותו. האיסוף, הפינוי והסילוק מתבצע באופן מיומן ומקצועי תוך מניעת רעש וללא הפרעה לסביבה.

שירותים נוספים


Scroll to Top