איסוף, פינוי וסילוק פסולת מופרדת במקור

איסוף, פינוי וסילוק פסולת מופרדת במקור

איסוף, פינוי וסילוק פסולת מופרדת במקור – כחברה המתעדכנת באופן מתמיד אחרי הטכנולוגיות החדישות והמתקדמות בתחום הטיפול בפסולת, על כל המשתמע מכך, היא נרתמה והצטרפה לפרוייקט הארצי של המשרד להגנת הסביבה לצמצום נפחי הטמנת פסולת באמצעות הפרדה במקור.

איסוף, פינוי וסילוק פסולת מופרדת במקור סיוע לצמצום נפחי ההטמנה

החברה נוטלת חלק ומסייעת בהצבת מיכלים ייעודיים לצורך ביצוע ההפרדה, מפנה את מיכלי הפסולת המופרדת באמצעי שינוע נפרדים ומטפלת בפסולת המופרדת למטרות מיחזור. בכך מסייעת החברה לצמצום נפחי ההטמנה ותורמת להצלחת נושא הפרדת הפסולת במקור (ההפרדה הינה בין פסולת "רטובה" (אורגנית) לבין פסולת יבשה).

שירותים נוספים


Scroll to Top