קיום מערך הסברה לתושבים

ביכולת החברה להעניק ולארגן מערך הסברה לתושבים להטמעת מודעות התושבים למילוי אחר ההנחיות של הרשות ו/או המשרד להגנת הסביבה – להבטחת איכות סביבה ואיכות חיים לרווחת התושבים.

Scroll to Top