מבצעי ביעור "חמץ"

לחברה ניסיון רב בעריכת מבצעי ביעור חמץ לקראת חג הפסח. החברה מפזרת כלי אצירה ברחבי היישוב ואלה משמשים לשריפת החמץ. בתום ביעור החמץ מסלקת החברה את כלי האצירה והשטחים נותרים נקיים לקראת חג הפסח.

Scroll to Top