התקנת "מאזני גשר" לשקילת משאיות ופסולת

לחברה ניסיון בהתקנת "מאזני גשר" לרבות הכנת התשתיות הדרושות וחיבור המאזניים למערכת שקילה ממוחשבת המאפשרת קבלת נתונים בזמן אמת.

Scroll to Top