פרוייקטים מיוחדים

בשל ניסיונה הרב, היקפי הפעילות והאמצעים הרבים והמגוונים העומדים לרשותה, ערוכה החברה להעניק שירותים נלווים נוספים על אלה שהיא מעניקה באופן שוטף ובחיי היום יום שלה.

חלק מהם מפורטים להלן:

Scroll to Top