איסוף פסולת נייר, עיתון ופינוי קרטונים

איסוף פסולת נייר, עיתון ופינוי קרטונים

החברה מבצעת שירותי איסוף ופינוי כלי אצירה יעודיים המכילים פסולת נייר לסוגיה. פסולת זו מהווה חומר גלם מובהק למיחזור, שכן היא משמשת לייצור מוצרים שונים ובכך מתבצעת השבת הפסולת לשימושים נוספים וממילא מושגת מטרת צמצום נפחי הטמנה.

האיסוף נעשה מכלי אצירה וממיכלים ייעודיים שונים ומגוונים, הן בנפחי הקליטה שלהם והן בצורתם האסתטית והפונקציונאלית. החומר שנאסף מועבר ישירות למפעלי המיחזור.

שירותים נוספים


Scroll to Top