איסוף פסולת תעשייתית

איסוף פסולת תעשייתית

אחד מסוגי הפסולת הנפוצים הינה פסולת תעשייתית. בדרך כלל הפסולת התעשייתית הינה יבשה והיא נאספת ממיכלים בעלי נפח גבוה. פסולת זו נוצרת בעיקר במפעלי תעשייה באזורי התעשייה ויש בה פוטנציאל מיחזורי גבוה.

החברה מפנה את הפסולת באמצעות המיכלים הייעודיים לכך, הניצבים בסמוך למפעלים, (ה"מייצרים" פסולת זו), ומעבירים אותה למתקן הקליטה שבו החברה מבצעת מיון והפרדה, בין החומר שמיועד למיחזור, (חלקו הגדול), לבין החומר האחר. בתוך הפסולת שהינה ברת מיחזור מתבצע מיון משני לפי סוגי החומר.

שירותים נוספים


Scroll to Top