איסוף וסילוק בוצה

איסוף וסילוק בוצה

לחברה ניסיון במתן שירותי איסוף בוצה ממקום היווצרותה. (בדרך כלל מתקני טיהור שפכים ו/או מתקני טיפול בתשטיפים). זוהי פסולת ייחודית הדורשת מיומנות, הן בהובלה והן בסילוק ובטיפול. פסולת זו מסולקת לאתרים ייחודיים המיועדים לקליטתה.

סילוק פסולת זו נעשה באמצעות כלים ורכבים מתאימים להבטחת הובלה "נקייה" ו"חלקה".

שירותים נוספים


Scroll to Top